• Hemsing Festival

Julien Quentin

(ENGLISH TEXT BELOW) Julien Quentin er ein fransk pianist som har etablert seg som ein allsidig og følsam musikar, med stor modenheit og likevekt. Den særeigne djupna i musiseringa og den distinkte klarleiken i klangen hans, saman med den feilfrie teknikken, gjer han til ein etterspurd kunstnar både som solist og kammermusikar.


Quentin har hatt vellykka debutar som solist i Paris (Salle Cortot), Geneva Conservatoire Hall og Bargemusic i New York. Han har vore solist med dei filharmoniske orkestera i Wroclaw, Qatar og Córdoba under dirigentar som Tommaso Placidi, Paul Biss og Han-Na Chang. Han blir jamleg invitert til ei mengd internasjonale festivalar, og i Europa har han mellom anna vore på Verbier, Lucerne, Gstaad, Montreux, Zermatt, Dresden, Braunschweig, Schwetzingen, Ludwigsburg, Mecklenburg-Vorpommern, Beethovenfest Bonn, Radio France Montpellier og Saint Denis. Han opptrer jamleg i Nord-Amerika og har vore ved Ravinia, La Jolla og Mostly Mozart Festivals i USA. Vidare har han vore i kringkastinga i Canada, USA, Japan og i land over heile Europa.


Julien Quentin er ein ivrig kammermusikar og har samarbeidd med artistar som Nicolas Altstaedt, Emanuel Ax, Lisa Batiashvili, Gautier Capuçon, Corey Cerovsek, Martin Fröst, Sol Gabetta, David Garrett, Nelson Goerner, Ilya Gringolts, Gary Hoffman, Angelika Kirchschlager, Lawrence Power, Dmitry Sitkovetsky, Sayaka Shoji, Kirill Troussov og István Várdai. Quentin har turnert internasjonalt i USA, Australia, Japan, Midtausten og i Europa, og han har spela i Concertgebouw Amsterdam, Wigmore Hall i London, Louvre i Paris, Baden-Baden Festspielhaus, Philharmonie Berlin, Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Wien, i Avery Fisher, Alice Tully og Carnegie Halls i New York. 


Quentin har spela inn plate hos EMI, Channel Classics og Sony RCA. Han har òg spela cembalo på konsertar saman med Sarah Chang og Verbier Festival Chamber Orchestra, og dessutan med Thomas Quasthoff under leiing av Leonidas Kavakos.


Julien Quentin er fødd i Paris og begynte studia ved Conservatoire de musique de Genève hos Alexis Golovine. I 2002 fullførte han artistdiplomet under leiing av Emile Naoumoff ved Indiana University, der han hadde ei undervisningsstilling som assisterande lærar i eitt år, og der han fekk Presser Award. I 2003 tok han mastergraden ved Juilliard School, der han studerte med György Sándor. Han har òg arbeidd med Paul Badura-Skoda, Nikita Magaloff, György Sebök og Earl Wild.


Julien Quentin bur no i Berlin. Med «Musica Litoralis» på Piano Salon Christophori har han greidd å skape ein stadig meir populær konsertserie som minner om salongane frå dei glade tjueåra. Saman med biletkunstnarar utforskar han nye kunstnarlege opplevingar ved å føre saman ulike kunstartar. Han dyrkar også si interesse for andre musikksjangrar gjennom samarbeidet med pianistane Kelvin Sholar og Francesco Tristano, og produsentane Guti, dOP og Cesar Merveille, i prosjekt som spenner frå improvisasjon til det å produsere elektronisk musikk. ENGLISH BIO French pianist Julien Quentin has established himself as a versatile and

sensitive musician, exhibiting great maturity and poise. His remarkable

depth of musicianship and distinct clarity of sound coupled with flawless

technique, make him an artist in demand as both soloist and chamber

musician.


He has made successful recital debuts in Paris (Salle Cortot), Geneva

Conservatoire Hall and Bargemusic in New York. He has appeared as soloist

with the Wroclaw, Qatar and Córdoba Philharmonic Orchestras under such

conductors as Tommaso Placidi, Paul Biss, and Han-Na Chang. Regularly

invited to numerous international Festivals, Quentin’s appearances in Europe

include Verbier, Lucerne, Gstaad, Montreux, Zermatt, Dresden,

Braunschweig, Schwetzingen, Ludwigsburg, Mecklenburg-Vorpommern,

Beethovenfest Bonn, Radio France Montpellier and Saint Denis. A regular

performer in North America, he has appeared at the Ravinia, La Jolla and

Mostly Mozart Festivals in the United States. He has broadcast in Canada,

United States, Japan and in countries across Europe.


Julien Quentin is a keen chamber musician and has collaborated with artists

such as Nicolas Altstaedt, Emanuel Ax, Lisa Batiashvili, Gautier Capuçon,

Corey Cerovsek, Martin Fröst, Sol Gabetta, David Garrett, Nelson Goerner,

Ilya Gringolts, Gary Hoffman, Angelika Kirchschlager, Lawrence Power,

Dmitry Sitkovetsky, Sayaka Shoji, Kirill Troussov, and István Várdai.

Touring internationally in America, Australia, Japan, the Middle East and

throughout Europe, he has appeared at the Concertgebouw in Amsterdam,

the Wigmore Hall in London, the Louvre in Paris, the Baden-Baden

Festspielhaus, the Berlin Philharmonie, the Gewandhaus in Leipzig, the

Konzerthaus in Vienna, in Avery Fisher, Alice Tully and Carnegie Halls in

New York. He has recorded for EMI, Channel Classics and Sony RCA.

He also performed on the harpsichord, appearing in concert with Sarah

Chang and the Verbier Festival Chamber Orchestra, as well as with Thomas

Quasthoff and under the baton of Leonidas Kavakos.


Born in Paris, Julien Quentin started his studies at the Geneva Conservatory

with Alexis Golovine. In 2002, he completed his Artist Diploma under the

tutelage of Emile Naoumoff at Indiana University, where he held a one-year

teaching position as Assistant Instructor and was a recipient of the Presser

Award. In 2003, he received his Graduate Diploma from the Juilliard School,

where he studied with György Sándor. He has also worked with Paul

Badura-Skoda, Nikita Magaloff, György Sebök and Earl Wild.


Julien Quentin now lives in Berlin. With ‘Musica Litoralis’ at Piano Salon

Christophori, he has managed to create an increasingly successful concert

series reminiscent of the salons of the Roaring Twenties. With visual artists,

he explores new artistic visions bringing various art forms together. He also

pursues his interest in other genres of music through his collaboration with

pianists Kelvin Sholar and Francesco Tristano, or producers Guti, dOP and

Cesar Merveille in projects ranging from improvisation to producing

electronic music.

major.jpg
sponsor_valdres.png
sponsor_ofk.png
sponsor_dextra.png
sponsor_kulturraadet.png
sponsor_hedda.png
sb1hv.png

Capricorn Offshore AS