• Hemsing Festival

Johannes Kammler

(English Text Below)

Johannes Kammler vann andreprisen i den kjende internasjonale konkurransen NEUE STIMMEN i oktober 2017. Den tyske barytonen var litt av ein sensasjon og fekk viktige tilbod, som å delta i ein konsertversjon av Gottfried von Einems opera Der Prozess på Salzburg Festival sommaren 2018.


Johannes Kammler vart fødd i Augsburg og fekk den første musikalske utdanninga der hos Augsburger Domsingknaben. Seinare studerte han song i Freiburg, Toronto og ved Guildhall school of music and drama i London.


Etter to års tilknyting til studioet ved Bayerische Staatsoper i München vart han teken inn i ensemblet i september 2017. Her har han fått høve til å arbeide med viktige dirigentar som Kirill Petrenko, Bertrand de Billy, Oksana Lyniv, Andrea Battistoni, Asher Fish, Marco Armiliato, Constantin Trinks og Ivor Bolton.


Kammler er alt etterspurd på store scener og er like oppteken av opera-, Lied- og konsertsjangeren. For eksempel har han vore invitert til å vere solist på konsertar med Berliner Philharmoniker, London Symphony Orchestra og the Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela under dirigentar som sir Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Sir Mark Elder og Marin Alsop, og så langt har det ført han til London, Berlin, Hamburg, Baden-Baden, Porto, Moskva, Caracas og Los Angeles.


Framtidige oppdrag omfattar solokonsertar i Wigmore Hall, Schloss Elmau og De Doelen Rotterdam. Kammler har debutert i roller som Barbiere, Arabella, From The House of The Dead, Carmen og Les Vêpres Siciliennes ved Bayerische Staatsoper.


I sesongen 2018/2019 vil Kammler opptre med ensemblet i Staatsoper Stuttgart i roller som Guglielmo, Malatesta og Marcello.


I august 2015 debuterte Johannes Kammler ved Verbier Festival som Marcello i Puccinis La Boheme. Sommaren 2016 var han engasjert ved Den Norske Opera i Oslo i ein scenisk produksjon (Calixto Bieito) av Brittens War Requiem. I oktober 2016 vart han invitert av den vidgjetne Oxford Songs Festival til å opptre saman med Roger Vignoles, og seinare har dei to vore inviterte til mange stader i Europa for å opptre saman. I sesongen 2016/2017 song Kammler Haydns Creation under Gustavo Dudamel i Disney Concert Hall med Los Angeles Philharmonic Orchestra, og han song under Thomas Hengelbrock med NDR Elbphilharmonie Orchestra som del av opninga av den nye Elbphilharmonie i Hamburg. Med roller som Ruggiero i Halévys La Juive, John Sorel i Menottis The Consul og Scherasmin i Webers Oberon ved Bayerische Staatsoper har den lovande barytonen utan unntak fått strålande kritikkar.

Sommaren 2017 debuterte han som Belcore i Donizettis L`Elisir D`Amore ved New Generation Festival i Firenze. ENGLISH BIO Winner of second prize at the famous international competition NEUE STIMMEN in October 2017, the German baritone Johannes Kammler caused quite a sensation and received important offers, such as to participate in a concert version of Gottfried von Einem`s opera DER PROZESS at Salzburg Festival in summer 2018.

J

ohannes was born in Augsburg and received his first musical education there at “Augsburger Domsingknaben”. Later he studied singing in Freiburg, Toronto and at the Guildhall school of music and drama in London.


After a two year`s affiliation to the studio of Bavarian State Opera in Munich, he joined the ensemble in September 2017. In this position he has been able to work with important conductors such as Kirill Petrenko, Bertrand de Billy, Oksana Lyniv, Andrea Battistoni, Asher Fish, Marco Armiliato, Constantin Trinks, or Ivor Bolton.


Johannes is already in demand at renowned addresses and is equally committed to opera, Lied and concert. For example he has been invited for concerts as a soloist with the Berlin Philharmonics, the London Symphony Orchestra or the Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela under conductors such as Sir Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Sir Mark Elder and Marin Alsop have taken him to London, Berlin, Hamburg, Baden-Baden, Porto, Moscow, Caracas and Los Angeles so far.


Future tasks include recitals at Wigmore Hall, Schloss Elmau, or De Doelen Rotterdam; his role debuts, e.g. in BARBIERE, ARABELLA, FROM THE HOUSE OF THE DEAD, CARMEN and LES VÊPRES SICILIENNES at the Bavarian State Opera.

From the season 2018/2019 Johannes will join the ensemble of Stuttgart opera which such roles asGuglielmo, Malatesta or Marcello.


In August 2015, Johannes debuted at the Verbier Festival as Marcello in Puccini's LA BOHEME. In the summer of 2016, he was engaged at Den Norske Opera in Oslo for a scenic production (Calixto Bieito) of Britten's WAR REQUIEM. In October 2016, he was invited by the renowned Oxford Songs Festival for a recital together with Roger Vignoles, with whom he has since been engaged throughout Europe for joint recitals. In the season 16/17 Johannes has sung Haydn's CREATION under Gustavo Dudamel at the Disney Concert Hall with the Los Angeles Philharmonic Orchestra, as well as under Thomas Hengelbrock with the NDR Elbphilharmonie Orchestra as part of the opening of the new Elbphilharmonie in Hamburg. With roles like Ruggiero in Halévy's LA JUIVE,John Sorel in Menotti's THE CONSUL, or Scherasmin in Weber's OBERON at the Bavarian State Opera the promising baritone received excellent reviews without exception.

In the summer of 2017 he made his role debut as Belcore in Donizetti`s L`ELISIR D`AMORE at the New Generation Festival in Florence.

major.jpg
sponsor_valdres.png
sponsor_ofk.png
sponsor_dextra.png
sponsor_kulturraadet.png
sponsor_hedda.png
sb1hv.png

Capricorn Offshore AS