Bli frivillig!

Alle festivalar er avhengige av å ha eit frivillig lag som hjelper til med praktiske oppgåver. Dei frivillige er ein stor ressurs for oss, og me set umåteleg stor pris på alle som er med på å skape eit positivt miljø rundt festivalen. Har du lyst til å vera frivillig?