BLI VEN AV HEMSINGFESTIVALEN

Vener av Hemsingfestivalen er dedikerte gjestar av festivalen for intime møte med stor musikk, og me inviterer alle gjestane våre til å bli medlemar. Ved å gje ei gåve til Hemsingfestivalen på mellom kr 1000 og 50 000, bidreg du til å støtte drifta. Som ven får du nokre fordelar det året eller dei åra du gjev støtte:
 

  • Programmet tilsendt i posten i starten av september

  • Rett til å kjøpe billettar ei veke før det offisielle billettsalet startar

  • Invitasjon til mottakinga etter opningskonserten i Aurdal kirke

  • Vere med i trekninga av to fribillettar til Virtuosquiz

 

Gåve til Hemsingfestivalen kan overførast til konto 1503 46 34715.

 

Om du har spørsmål, send ein e-post til info@hemsingfestival.com.

 

major.jpg
sponsor_valdres.png
sponsor_ofk.png
sponsor_dextra.png
sponsor_kulturraadet.png
sponsor_hedda.png
sb1hv.png

Capricorn Offshore AS